Zapewnienie bezpieczeństwa w procesie przechowywania towarów.

W związku z faktem, iż znaczna część wytworzonych dóbr nie trafia od razu do finalnego odbiorcy, bardzo ważnym procesem jest magazynowanie produktów. Celem tego procesu jest przechowanie towarów w taki sposób, aby zachowały one swoje właściwości. Tylko dzięki temu możliwe jest zadowolenie klienta porównywalne z zadowoleniem uzyskanym w przypadku produktu dopiero co wytworzonego.