W związku z faktem, iż znaczna część wytworzonych dóbr nie trafia od razu do finalnego odbiorcy, bardzo ważnym procesem jest magazynowanie produktów. Celem tego procesu jest przechowanie towarów w taki sposób, aby zachowały one swoje właściwości. Tylko dzięki temu możliwe jest zadowolenie klienta porównywalne z zadowoleniem uzyskanym w przypadku produktu dopiero co wytworzonego.

Wobec procesu magazynowania stawia się wiele różnorodnych wymagań. Istnieje bowiem wiele różnych grup produktów, których przechowywanie wymaga zapewnienia odpowiednich warunków w magazynie. Bardzo często związane jest to z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ludziom pracującym wewnątrz magazynu. Składować bowiem można nie tylko żywność, meble, czy ubrania.

Magazynowanie produktów obejmuje także niebezpieczne substancje, takie jaj paliwa, gazy palne, czy żrące chemikalia. Wymagają one nie tylko odpowiednich warunków przechowywania, ale także odpowiedniego zachowania ludzi obsługujących magazyn. Dlatego też pracownicy muszą zostać odpowiednio przeszkoleni. Dodatkowo powinna zostać im udostępniona odpowiednia do stopnia stwarzanego zagrożenia odzież ochronna.

Oprócz niebezpieczeństwa związanego z przechowywaniem palnych, toksycznych, czy wybuchowych materiałów, pracownicy nie mogą oczywiście zapominać o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy. Są oni bowiem narażeni na różnego rodzaju przeciążenia układu mięśniowo – szkieletowego, związane z pracą z ciężkimi ładunkami.

Inne zagrożenie związane jest z pracą wśród poruszających się maszyn i pracujących urządzeń. Chwila nieuwagi skończyć się może przygnieceniem lub zmiażdżeniem. Dlatego też pracownicy , których zadaniem jest magazynowanie produktów powinni wykazywać się znaczną odpowiedzialnością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *